0799.888.222

Công thức pha chế

Công thức pha chế Cocktail

[divider]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7222″]

[ux_image id=”6324″ link=”https://melidan.com/cach-lam-mojito/”]

Mojito Cocktail

 • 50ml rượu rum trắng
 • 8 lá bạc hà
 • 12.5ml siro đường dung dịch
 • 25ml nước cốt chanh
 • 2 nhánh bạc hà

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7223″ link=”https://melidan.com/cach-lam-martini/”]

Martini Cocktail

 • 50ml rượu vang Gin
 • 10ml rượu vang Vermouth
 • vỏ chanh xoắn

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7225″ link=”https://melidan.com/cach-lam-daiquiri-cocktail/”]

Daiquiri Cocktail

 •  50ml rượu rum trắng
 • 1.5 thìa đường hạt
 • 25ml cốt chanh vắt
 • 1 lát chanh

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7226″ link=”https://melidan.com/cach-lam-old-fashioned-cocktail/”]

Old Fashioned Cocktail

 •  50ml rượu Bourdon
 • 2 giọt thảo dược Angostura
 • 1 giọt Orange Bitters
 • 1 muỗng đường
 • vỏ cam

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7227″ link=”https://melidan.com/cach-lam-cosmopolitan-cocktail/”]

Cosmopolitan Cocktail

 •  37.5ml rượu Vodka Citrus
 • 12.5ml rượu Triple Sec
 • 30ml siro Monin việt quất
 • 1/2 quả chanh vắt
 • 12.5ml đường dung dịch

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7228″ link=”https://melidan.com/cach-lam-pina-colada-cocktail/”]

Pina Colada Cocktail

 • 50ml rượu rum trắng
 • 100ml nước ép dứa
 • 25ml kem dừa
 • 25ml kem
 • lát dứa
 • 1 ít muối hạt

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6332″ link=”https://melidan.com/cach-lam-caipirinha-cocktail/”]

[ux_image id=”7229″]

Caipirinha Cocktail

 • 50ml rượu cachaca
 • 1 muỗng cà phê đường nâu
 • 1/4 miếng chanh

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7230″ link=”https://melidan.com/cach-lam-negroni-cocktail/”]

Negroni Cocktail

 • 25ml rượu Gin
 • 25ml rượu Vermouth đỏ
 • 25ml rượu Campari
 • 1 cuộn vỏ cam

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7231″ link=”https://melidan.com/cach-lam-bramble-cocktail/”]

Bramble Cocktail

 • 50ml rượu Gin
 • 10ml rượu Creme de Mure
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml đường dung dịch
 • 1 quả mâm xôi

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6336″ link=”https://melidan.com/cach-lam-margarita-cocktail/”]

[ux_image id=”7232″]

Margarita Cocktail

 •  37.5ml rượu Tequila
 • 12.5ml rượu Triple Sec
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml đường dung dịch
 • 1 ít muối

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6337″ link=”https://melidan.com/cach-lam-sazerac-cocktail/”]

[ux_image id=”7233″]

Sazerac Cocktail

 • 50ml rượu Whisky lúa mạch
 • 5ml rượu Adsinthe
 • 3 giọt Peychauds Bitters
 • Đường Cube
 • vỏ chanh

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6338″ link=”https://melidan.com/cach-lam-bloody-mary-cocktail/”]

[ux_image id=”7234″]

Bloody Mary Cocktail

 • 37.5ml rượu Vodka Peppers
 • 15ml rượu Sweet Vermouth
 • 35ml nước ép cà chua
 • 6ml sốt Worcestershire
 • 10 giọt sốt Tobasco
 • 25ml nước cốt chanh
 • 10 hạt muối, tiêu, dưa chuột

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6339″ link=”https://melidan.com/cach-lam-manhattan-cocktail/”]

[ux_image id=”7235″]

Manhattan Cocktail

 • 50 ml rượu Bourbon
 • 10 ml rượu Vermouth ngọt
 • 10 ml rượu Vermouth Dry
 • 2 giọt Angostura Bitters
 • Vỏ cam

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7236″ link=”https://melidan.com/cach-lam-long-island-cocktail/”]

Long Island Cocktail

 • 15ml rượu Gin
 • 15ml rượu Vodka
 • 15ml rượu Tequila
 • 15ml rượu rum trắng
 • 15ml Tripble Sec
 • 25ml nước cốt chanh
 • 30ml siro Gomme

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7237″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-mai-tai-cocktail/”]

Mai tai Cocktail

 • 20ml rượu Dark Rum
 • 20ml rượu Light Rum
 • 20ml rượu Tripble Sec
 • 20ml nước cốt chanh
 • 10ml Siro Orgeat
 • nhánh bạc hà
 • cam nêm

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7238″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-amaretoto-cocktail/”]

Amaretto Cocktail

 • 50ml rượu Amaretto
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml siro Simple
 • lòng trắng trứng
 • một ít Angostura Bitters
 • vỏ chanh

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7239″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-espresso-martini-cocktail/”]

Espresso Martini Cocktail

 • 37.5ml rượu Vodka
 • 12.5ml Kalua Espresso
 • 12.5ml Siro đường dung dịch
 • 3 hạt cà phê

 

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7240″ class=”https://melidan.com/cach-pha-che-daiquiri-dau-cocktail/”]

Daiquiri dâu Cocktail

 • 37.5ml rượu rum Bacardi
 • 12.5ml rượu dâu
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml siro đường
 • 1 quả dâu tây

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6345″ class=”https://melidan.com/cach-pha-che-john-collins-cocktail/”]

[ux_image id=”7241″]

John Collins Cocktail

 • 50ml rượu Whisky Bourbon
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml dung dịch đường
 • nước Soda
 • quả ngâm Maraschino Cherry

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6346″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-appletini-cocktail/”]

[ux_image id=”7242″]

Appletino Cocktail

 • rượu Vodka 40ml
 • 15ml rượu Schnapps Apple
 • 15ml rượu Tripble Sec
 • lát táp

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6347″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-white-lady-cocktail/”]

[ux_image id=”7243″]

WhiteLady Cocktail

 • 50ml rượu Gin
 • 25ml rượu Triple Sec
 • 25ml nước cốt chanh
 • lát vỏ chanh

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7244″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-brandy-alexander-cocktail/”]

Brandy Alexander Cocktail

 • 37.5ml rượu Brandy
 • 20ml Creme de Cacao
 • 50ml sữa
 • hạt nhục đậu khấu

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7245″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-pisco-sour-cocktail/”]

Pisco Sour Cocktail

 • 50ml rượu Pisco
 • 12.5ml siro đơn giản
 • 25ml nước cốt chanh
 • lòng trắng trứng
 • lát chanh

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6350″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-rum-runner-cocktail/”]

[ux_image id=”7246″]

Rum runner

 • 37.5ml rượu Rum
 • 20ml rượu Rum trắng
 • 12.5ml Creme de Banane
 • 12.5ml Creme de Mure
 • 15ml nước ép dứa
 • 15ml nước ép cam
 • lát cam

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7247″]

[ux_image id=”6351″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-el-presidente-cocktail/”]

El Presidente Cocktail

 • 50ml rượu Rum Aged
 • 12.5ml rượu Orange
 • 10ml rượu Vermouth
 • 6ml rượu Grenadine
 • vỏ cam

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7249″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-bellini-cocktail/”]

Bellini Cocktail

 • 100ml rượu Prosecco
 • 50ml đào xay nhuyễn
 • 4 giọt Peach Bitters

 

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7250″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-kir-royale-cocktail/”]

Kir Royal Cocktail

 • 80ml rượu Champagne
 • 20ml Creme de Cassis

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7248″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-paloma-cocktail/”]

Paloma Cocktail

 • 50ml rượu Tequila
 • 27.5ml nước ép bưởi hồng
 • 20ml đường siro
 • 10ml nước cốt chanh
 • lát bưởi hồng

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6355″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-royal-hawaiian-cocktail/”]

[ux_image id=”7251″]

Royal Hawaiian Cocktail

 • 37.5ml rượu Gin
 • 25ml nước ép dứa
 • 25ml nước cốt chanh
 • 5ml Siro Orgeat
 • 12.5ml Siro Simple
 • lát chanh
 • lá bạc hà

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7252″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-ramos-gin-cocktail/”]

Ramos Gin Cocktail

 • 50ml rượu Gin
 • 25ml kem Double
 • 1 lòng trắng trứng
 • nước cốt chanh 15ml
 • 20ml đường dung dịch
 • 4 giọt nước cam Siro
 • nước Soda

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7253″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-el-diablo-cocktail/”]

El Diable Cocktail

 • 37.5ml rượu Tequila
 • 12.5ml Creme de Cassis
 • 12.5ml nước cốt chanh
 • Loại bia có mùi gừng

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7254″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-breakfast-martini-cocktail/”]

Breakfast Martini

 • 45ml rượu Gin
 • 20ml rượu Triple Sec
 • 20ml nước cốt chanh
 • 12.5ml đường dung dịch
 • 1 muỗng Orange Marmalade
 • vỏ chanh

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7255″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-baja-gold-cocktail/”]

Baja Gold Cocktail

 • 50ml rượu Tequila
 • 12.5ml rượu Triple Sec
 • 50ml nước ép dứa
 • 12.5ml nước cốt chanh
 • 12.5ml Siro SImple
 • lát chanh

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7256″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-tequila-sunrise-cocktail/”]

Tequila Sunrise

 • 50ml rượu Tequila
 • 80ml nước cam
 • Siro Grenadine
 • lát chanh và lát cam

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7257″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-gibson-cocktail/”]

Gibson Cocktail

 • 60ml rượu Gin
 • 10ml rượu Vermouth
 • 1 củ hành tây

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7258″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-bay-brezze-cocktail/”]

Bay Brezze Cocktail

 • 50ml rượu Vodka
 • 25ml nước ép dứa
 • 25ml nước ép Cam Việt Quất
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml đường dung dịch
 • lát cam

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6364″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-sidecar-cocktail/”]

[ux_image id=”7259″]

Sidecar Cocktail

 • 37.5ml rượu Cognac
 • 12.5ml rượu Triple Sec
 • 20ml nước cốt chanh
 • lòng trắng trứng
 • 5ml đường dung dịch
 • vỏ cam

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6365″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-champagne-cocktail/”]

[ux_image id=”7260″]

Champagne Cocktail

 • 100ml rượu Champagne
 • 25ml rượu Brandy
 • 1 muỗng thanh đường
 • 4 giọt Angostura Bitters

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6366″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-hemingway-daiquiri/”]

[ux_image id=”7261″]

Hemingway Cocktail

 • 50 ml rượu rum trắng
 • 10 ml rượu mùi Maraschino
 • 12.5 ml nước ép bưởi
 • 12.5 ml nước chanh
 • 12.5 ml si-rô Simple
 • quả ngân Maraschino Cherry

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7262″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-wahine-cocktail/”]

Wahine Cocktail

 • 37.5ml rượu rum nhẹ
 • 25ml rượu Vodka
 • 37.5ml nước ép dứa
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml đường dung dịch
 • bạc hà

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7263″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-raspberry-mojito-cocktail/”]

Raspberry Mojito

 • 50ml rượu rum trắng
 • 15ml rượu Raspberry
 • 25ml nước cốt chanh
 • 35ml nước Soda
 • 2 muỗng đường
 • 5 quả mâm xôi
 • 8 lá bạc hà

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7264″]

Collins Việt quất

 • 50ml rượu Gin
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml đường Vani
 • 19 quả việt quất ép
 • nước Soda hảo hạng

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7265″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-blackberry-mule-cocktail/”]

Blackberry Mule Cocktail

 • 37.5ml rượu Vodka
 • 20ml Creme de Mure
 • 25ml nước cốt chanh
 • bia gừng thượng hạng
 • 6 quả mâm xôi

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7266″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-lemongrad-cocktail/”]

Lemongrad Cocktail

 • 50ml rượu Vodka Citron
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml rượu Elderflower
 • nước tăng lực top-Up
 • lát bưởi hồng

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7267″]

[ux_image id=”6372″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6373″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-chanh-leo-daiquiri/”]

[ux_image id=”7268″]

[ux_image id=”7268″]

Chanh leo Daiquiri

 • 25ml rượu rum Bacardi
 • 25ml rượu Passoa
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml đường dung dịch
 • 1 lát chanh dây

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6374″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-volcano-cocktail/”]

[ux_image id=”7269″]

Volcano Cocktail

 • 125ml rượu rum vàng
 • 25ml rượu rum đen
 • 10ml rượu rum 151
 • 6 giọt Absinthe
 • 6 giọt Angostura Bitters
 • 50ml nước ép bưởi hồng
 • 50ml nước ép cam
 • 50ml nước ép dứa
 • 50ml nước ép chanh
 • 25ml rượu Falernum
 • 50ml Siro Grenadine
 • lát quế

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7270″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-americano-cocktail/”]

Americano Cocktail

 • 25ml rượu Campari
 • 25ml rượu Vermouth
 • nước Soda
 • vỏ chanh

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7272″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-accomplice-cocktail/”]

Accomplice Cocktail

 • 50ml rượu Vodka
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml đường dung dịch
 • Rượu Champagne
 • 3 quả dâu tây

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6378″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-berrynice-cocktail/”]

[ux_image id=”7273″]

Berry nice Cocktail

 • 50ml Vodka mâm xôi
 • 5ml rượu mâm xôi đen
 • 12.5ml nước cốt chanh
 • 8 quả mâm xôi
 • bia mùi hảo hạng

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7275″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-tom-collins-cocktail/”]

Tom Collins Cocktail

 • 37.5ml rượu Gin
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml đường dung dịch
 • nước Soda

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7276″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-hanh-nhan-nuong-cocktail/”]

Toasted Almond Cocktail

 • 37.5ml rượu Amaretto
 • 37.5ml rượu mùi cafe
 • 25ml Kem

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6381″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-southside-cocktail/”]

[ux_image id=”7277″]

Southside Cocktail

 • 50ml rượu Gin
 • 25ml nước cốt chanh
 • nước Soda
 • 2 hạt bưởi đắng
 • 2 thìa đường siêu mịn
 • 6 lá bạc hà

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6382″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-boston-sour-cocktail/”]

[ux_image id=”7278″]

Boston Sour Cocktail

 • 50ml rượu Whisky Bourbon
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml đường dung dịch
 • 12.5ml lòng trắng trứng
 • lát chanh

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6383″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-amaretto-sunrise-cocktail/”]

[ux_image id=”7281″]

Amaretto Sunrise

 • 45ml rượu Amaretto Sunrise
 • 90ml nước ép cam
 • 15ml Siro Grenadine
 • lát cam

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6384″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-ballet-russe-cocktail/”]

[ux_image id=”7279″]

Ballet Ruse Cocktail

 • 50ml rượu Vodka
 • 20ml rượu mâm xôi đen
 • 25ml nước cốt chanh
 • 12.5ml đường dung dịch

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6385″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-beachcomber-cocktail/”]

[ux_image id=”7280″]

Beachcomber Cocktail

 • 37.5ml rượu Rum nhẹ
 • 12.5ml rượu Triple Sec
 • 1 ít rượu Maraschino
 • 12.5ml nước cốt chanh

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6386″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-blind-russian-cocktail/”]

[ux_image id=”7282″]

Blind Russian Cocktail

 • 50ml rượu Vodka
 • 20ml rượu mùi cà phê
 • 30ml rượu mùi kem Alien

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6387″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-midori-sour-cocktail/”]

[ux_image id=”7283″]

Midori Sour Cocktail

 • 25ml rượu mùi dưa
 • 25ml hỗn hợp Sweet & Sour
 • 50ml nước cốt chanh

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6388″ link=”https://melidan.com/cach-pha-che-planters-punch-cocktail/”]

[ux_image id=”7284″]

Planters Punch Cocktail

 • 50 ml rượu Dark Rum
 • 30 ml Nước cốt chanh
 • 10 ml Siro Grenadine
 • 15 ml đường dung dịch
 • 6ml nước Soda
 • 2 giọt Angostura Bitters

[/col]

[/row]
[divider]

Công thức pha chế trà sữa

[divider]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”7286″ link=”https://melidan.com/cach-lam-tra-sua-bac-ha/”]

Trà sữa bạc hà

 • Bột sữa Gongcha 30gr
 • Nước sôi 100ml
 • Hồng trà 100ml
 • Đường dung dịch HQ 25ml
 • Siro Monin bạc hà 20ml
 • Đá gần đầy cốc

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”7287″ link=”https://melidan.com/cach-lam-tra-sua-dau/”]

Trà sữa dâu

 • Bột sữa Gongcha 30gr
 • Nước sôi 30ml
 • Lục trà 150ml
 • Đường HQ 20ml
 • Siro Monin dâu 30ml

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”6397″ link=”https://melidan.com/cach-lam-tra-sua-dua/”]

[ux_image id=”7288″]

Trà sữa dứa

 • Bột sữa Gongcha 30gr
 • Nước sôi 100ml
 • Hồng trà Gongcha 100ml
 • Đường HQ dung dịch 25ml
 • Siro Monin dứa 30ml
 • Đá gần đầy cốc

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”6398″ link=”https://melidan.com/cach-lam-tra-sua-hokkaido/”]

[ux_image id=”7289″]

Trà sữa Hokkaido

 • Bột sữa Gongcha 30gr
 • Nước sôi 30ml
 • Trà Ô long Gongcha 170ml
 • Đường dung dịch HQ 20ml
 • Siro Caramel Maulin 30ml
 • Đá gần đầy cốc

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”6399″ link=”https://melidan.com/cach-lam-tra-sua-khoai-mon/”]

[ux_image id=”7290″]

Trà sữa khoai môn

 • Bột sữa Gongcha 30gr
 • Nước sôi 100ml
 • Hồng trà Gongcha 100ml
 • Đường dung dịch HQ 20ml
 • Bột khoai môn 15gr
 • Đá gần đầy cốc

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”6400″ link=”https://melidan.com/cach-lam-tra-sua-matcha/”]

[ux_image id=”7291″]

Trà sữa matcha

 • Bột sữa Gongcha 30gr
 • Nước sôi 50ml
 • Trà xanh Gongcha 100ml
 • Sữa đặc có đường 10ml
 • Đường dung dịch HQ 25ml
 • Bột matcha Đài Loan 3g
 • Đá gần đầy cốc

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6401″ link=”https://melidan.com/cach-lam-tra-sua-tran-chau-duong-den/”]

[ux_image id=”7292″]

Trà sữa Ô long

 • Bột sữa Gongcha 30gr
 • Nước sôi 30ml
 • Trà Ô long Gongcha 170ml
 • Đường dung dịch HQ 25ml
 • Đá gần đầy cốc

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6402″]

[ux_image id=”7294″]

Trà sữa Socola

 • Bột sữa Gongcha 30gr
 • Nước sôi 100ml
 • Hồng trà Gongcha 50ml
 • Đường dung dịch HQ 20ml
 • Bột hot Socola 20g
 • Đá gần đầy cốc

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”6403″ link=”https://melidan.com/cach-lam-tra-sua-tran-chau-duong-den/”]

[ux_image id=”7295″]

[ux_image id=”7295″]

Trà sữa trà xanh

 • Bột sữa Gongcha 20gr
 • Nước sôi 30ml
 • Lục trà Gongcha 170ml
 • Đường dung dịch HQ 25ml
 • Đá gần đầy cốc

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”7296″ link=”https://melidan.com/cach-lam-hong-tra-tran-chau/”]

Hồng trà sữa

 • Bột sữa Gongcha 30gr
 • Nước sôi 30ml
 • Lục trà Gongcha 170ml
 • Đường HQ dung dịch 25ml
 • Đá gần đầy cốc

[/col]

[/row]
[divider]

Công thức pha chế trà hoa quả

[divider]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”6406″]

[ux_image id=”7297″]

Trà chanh kiều mạch

 • 100ml trà kiểu mạch
 • 30ml đường dung dịch
 • 10ml Siro chanh vàng
 • Lát chanh

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”6407″]

[ux_image id=”7300″]

Trà Lemonjito

 • 100ml trà xanh Gongcha
 • 30ml đường dung dịch
 • 100ml Siro Mojito
 • lát chanh và bạc hà

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

Bài viết liên quan

Trang chủ
Sản phẩm
Giỏ hàng
Liên hệ